Stowarzyszenie Iławski Klub "Amazonki"

Misją Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych rakiem piersi,
oraz uczestniczenie w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi.

25.06.2022 godzina 19:34 imieniny .
Walne Zebranie Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki
2020-08-11 11:44:13
Walne Zebranie Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki
W dniu 17. 06.2020 r. o godz . 11:00 w Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie odbyło się Walne zebranie. Zebranie otworzyła Adela Kowalska prezes SIKA witając wszystkich serdecznie po długiej przerwie spowodowanej COVID -19.Następnie został wybrany przewodniczący , Jan Jasiński który dalej poprowadził spotkanie. Po wybraniu Komisji Skrutacyjnej i Uchwał i wniosków odczytano sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Prezes Adela Kowalska przedstawiła sprawozdanie merytoryczne, natomiast sprawozdanie finansowe omówiła księgowa Maria Szydłowska, zaznaczając wynik finansowy dodatni, który wyniósł 13024,82zł. Koleżanka Hanna Janota przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu w 2019r. Jednocześnie i jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi. Podczas spotkania omówiono plan pracy na 2020 rok. Przedstawione wcześniej sprawozdania i plan pracy na bieżący rok przyjęto, podejmując odpowiednie uchwały.
Dyrekcji oraz pracownikom CAL dziękujemy bardzo za udostępnienie sali i pomoc w zorganizowaniu spotkania.
Opr. Amazonka Barbara


Wspomóż nas

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Iławie
85 8831 0002 2001 0004 5711 0001
KRS: 0000051167
REGON 510860713
NIP 744-15-04-940


Podziękowania

Iławskie Amazonki serdecznie dziękują wszystkim Darczyńcom, którzy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych przekazali swój 1% podatku dochodowego za 2019 rok na rzecz naszego stowarzyszenia.