Stowarzyszenie Iławski Klub "Amazonki"

Misją Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych rakiem piersi,
oraz uczestniczenie w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi.

16.10.2019 godzina 18:54 imieniny .
Projekty – dofinansowane przez samorządy lokalne miasta , gminy i powiatu realizowane w ramach realizacji zadań publicznych w
2019-06-27 13:12:27
Gmina Miejska Iława
„Pasja która leczy” to projekt , który realizujemy od maja do listopada z wyłączeniem wakacji. Działania - prowadzenie warsztatów wokalnych dla zespołu wokalnego „InteGracja”. Zajęcia prowadzi Stanisław Jarmużewski, który zajmuje się akompaniamentem i wprowadzeniem nowych piosenek. Zespół liczy 16 osób są to kobiety, po chorobie nowotworowej raka piersi jak również emerytki z orzeczeniem niepełnosprawności. Zajęcia odbywają się w Osiedlowym Domu Kultury „Polanka „ w Iławie.
„Aktywny Senior” – to projekt realizowany w okresie od czerwca do listopada. Zadanie realizowane w Osiedlowym Domu Kultury „Polanka” w Iławie, grupa docelowa to osoby starsze i niepełnosprawne zrzeszone w SIKA i w klubie Seniora w Iławie. Działania związane z realizacja projektu;
- realizacji działań aktywizujących osoby starsze zamieszkałe w mieście Iława poprzez cotygodniowe spotkania klubowe w godzinach popołudniowych każdorazowo trwające 2h zegarowe, z wyłączeniem okresu wakacyjnego,
- przeprowadzenie spotkań i zajęć związanych z aktywnością fizyczną dostosowaną do możliwości klubowiczów, ćwiczenia rehabilitacyjne , taniec – muzykoterapia,
- organizacja i przeprowadzenie otwartych wykładów i zajęć edukacyjno-kulturalnych np; nauka śpiewu, technik plastycznych, technik ozdabiania przedmiotów, pielęgnacji roślin itp.
- zorganizowanie spotkania z dzielnicowym na temat bezpieczeństwa seniorów, w szczególności przeciw
działania wyłudzeń pieniędzy.

Wspomóż nas

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Iławie
85 8831 0002 2001 0004 5711 0001
KRS: 0000051167
REGON 510860713
NIP 744-15-04-940


Podziękowania

Iławskie Amazonki serdecznie dziękują wszystkim Darczyńcom, którzy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych przekazali swój 1% podatku dochodowego za 2018 rok na rzecz naszego stowarzyszenia.