Stowarzyszenie Iławski Klub "Amazonki"

Misją Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych rakiem piersi,
oraz uczestniczenie w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi.

26.03.2019 godzina 23:26 imieniny .
Program edukacyjny - promocja zdrowia i profilaktyka raka piersi - zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Iława
2017-12-23 19:55:50
Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi -
„ Czas dla zdrowia”

W okresie od 18.kwietnia do 30 listopada 2017r. Iławskie Amazonki realizowały zadanie publiczne Gminy Miejskiej Iława w ramach którego
zostały zorganizowane:
1) 13 października 2017r.– stoisko promocji zdrowia w Galerii Jeziorak
2) 27 października 2017r.– stoisko promocji zdrowia w Galerii Jeziorak
3) 30 października 2017r.- stoisko promocji zdrowia w Galerii Nenufar
4) 13 listopada 2017r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie spotkanie edukacyjne dla pensjonariuszy i zainteresowanych osób.
5) 17 listopada 2017r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Iławie prelekcja na temat profilaktyki chorób piersi dla uczniów ostatnich klas.
6) 24 listopada 2017r. w siedzibie Stowarzyszenia Promyk w Iławie spotkanie dla zainteresowanych osób z Iławy na temat profilaktyki chorób nowotworowych piersi.
7) 29 listopada 2017r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Iławie prelekcja na temat profilaktyki chorób piersi dla uczniów ostatnich klas.

Uczestnicy spotkań mieli możliwość wysłuchania ważnych informacji na temat promocji zdrowia, nauczyć się samobadania piersi na fantomach silikonowych, oraz wysłuchać informacji o działalności Stowarzyszenia Iławski Klub „Amazonki”. Każdy uczestnik otrzymał folder o działalności SIKA, oraz ulotkę – instrukcję do samokontroli piersi.
Prelekcje prowadziła specjalistka ds. promocji zdrowia p. mgr Ewa Górko, a spotkania organizowały woluntarystycznie Ochotniczki - Iławskie Amazonki przy współudziale Dyrekcji Szkół. Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miejskiej Iława.

Informację przygotowały: Adela Kowalska i Jadwiga Abramowicz

Wspomóż nas

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Iławie
85 8831 0002 2001 0004 5711 0001
KRS: 0000051167
REGON 510860713
NIP 744-15-04-940


Podziękowania

Iławskie Amazonki serdecznie dziękują wszystkim Darczyńcom, którzy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych przekazali swój 1% podatku dochodowego za 2017 rok na rzecz naszego stowarzyszenia.