Stowarzyszenie Iławski Klub "Amazonki"

Misją Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych rakiem piersi,
oraz uczestniczenie w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi.

07.07.2020 godzina 04:03 imieniny .
Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze 11.03.2009
2009-03-11 12:32:00
Zarząd Stowarzyszenia Iławski Klub Amazonki serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się 11 marca 2009 r o godz. 15:30 w pierwszym terminie lub 15:45 w drugim terminie " bez względu na liczbę członków, w siedzibie Klubu przy ul. Chełmińskiej 1. Porządek Zebrania: 1. Otwarcie i wybór przewodniczącego zebrania. 2. Wybór protokolanta i komisji uchwal i wniosków. 3. Przedstawienie i przyjecie porządku obrad: - sprawozdanie z działalności Zarządu SIKA za 2008r - sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2008r - sprawozdanie finansowe - sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2008r - dyskusja nad sprawozdaniami - udzielenie absolutorium dla Zarządu SIKA - program działań na 2009r - uchwalenie budżetu na 2009r 4. Sprawy organizacyjne i wniesione 5. Zakończenie zebrania. Zarząd SIKA

Wspomóż nas

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Iławie
85 8831 0002 2001 0004 5711 0001
KRS: 0000051167
REGON 510860713
NIP 744-15-04-940


Podziękowania

Iławskie Amazonki serdecznie dziękują wszystkim Darczyńcom, którzy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych przekazali swój 1% podatku dochodowego za 2018 rok na rzecz naszego stowarzyszenia.