Stowarzyszenie Iławski Klub "Amazonki"

Misją Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych rakiem piersi,
oraz uczestniczenie w akcjach na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi.

19.10.2021 godzina 06:56 imieniny .
Warsztaty w Pozortach 18-19 września 2013
2013-10-01 21:08:16

Warsztaty w Pozortach - "Pomagając innym " pomagam sobie"W dniach 18-19 września 2013r, odbyły się warsztaty terapeutyczno - edukacyjne dla Ochotniczek - wolontariuszek oraz osób nowych chętnych do pracy na rzecz innych.Program warsztatów był napięty zajęcia rozpoczęliśmy zaraz po przyjeździe do pałacu w Pozortach. Temat spotkania bardzo interesujący ponieważ dotyczył Ochotniczek i przygotowania nowych osób do pracy na rzecz innych. Jak wiemy pomaganie jest szczególnym rodzajem aktywności, łączącym wyuczone umiejętności i wiedzę z właściwościami osobistymi. Każdy, kto decyduje się pomagać innym, wspierać ich w trudnych sytuacjach i pomagać poszukiwać rozwiązania problemów używa siebie jako narzędzia pracy. Wykorzystuje własne cechy, doświadczenie życiowe, zasoby osobiste, czas, cierpliwość, empatię by ktoś inny lepiej się poczuł. Z jednej strony czerpanie z własnego doświadczenia poszerza możliwości oddziaływania na osobę, której się pomaga, z drugiej zaś istnieje ryzyko zatarcia granic między sferą prywatną a społeczną, ponieważ pomagasz stale pracuje sobą. Wtedy tylko krok dzieli go od wypalenia, i właśnie tego jak umiejętnie pomagać innym żeby nie doszło do wypalenia, na co uważać i jak przeciwdziałać wypaleniu uczyła nas dawała wskazówki i mądre rady pani psycholog Danuta Longić. Po południu nie mniej ciekawe spotkanie z panią Gabrielą Zimirowską z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu, która omówiła temat wolontariatu dlaczego warto zostać wolontariuszem, co daje nam praca wolontaryjna, zapoznała nas również z aspektami prawnymi jakie obowiązują w tej kwestii. Mamy nadzieję że dzięki zdobytym w trakcie warsztatów umiejętnościom udało się pozyskać nowych wolontariuszy i wzmocnić grupę Ochotniczek już działających w organizacji. Warsztaty zakończyliśmy w czwartek w godz. popołudniowych. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat uczestnictwa w warsztatach.Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Iławskiego w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu Ochrony i promocji zdrowia.Barbara PodwojewskaWspomóż nas

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Iławie
85 8831 0002 2001 0004 5711 0001
KRS: 0000051167
REGON 510860713
NIP 744-15-04-940


Podziękowania

Iławskie Amazonki serdecznie dziękują wszystkim Darczyńcom, którzy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych przekazali swój 1% podatku dochodowego za 2019 rok na rzecz naszego stowarzyszenia.